Dlouhověká láska

(2015)

23 x 24 cm ; pastelky Progresso

Když milujete, ne jen povrchně, ale opravdově, bezpodmínečně, celou svou bytostí druhého takového, jaký je, stává se vaše pouto, láska, pevnou jako skála, hrdě a radostně se tyčící k obloze.