Princip kruhu – jak pomoci a porozumět sám sobě

Náš život jako nejlepší učitel pohledem indiánského kmene Černonožců.

Rádi se se svou ženou s vámi podělíme o učení předané kanadským kmenem Černonožců.

Kruh je v tradiční indiánské kultuře nejposvátnějším a nejuniverzálnějším symbolem. Skrze princip kruhu lze nahlížet i na sebe sama a svůj život, který je naším nejlepším učitelem.
Učení černonožského kruhu života je skvělým nástrojem, který ukazuje cestu, jak dát do souladu všechny části naší osobnosti, jak najít příčiny nerovnováhy, objevit „mezery v kruhu“, které nám způsobují problémy, zaplnit je, zhojit.
Vysvětluje, jak je důležité uvědomit si své silné stránky a jejich prostřednictvím posilovat ty slabší. Jak využít mosty k přelévání energie mezi nimi.
Díky němu pochopíme, že je zásadní nezůstávat jen v teoretické rovině, ale skutečně zažít to, co nám v životě dosud chybělo. Objasňuje, jak je potřebné si uvědomit, že to, co vysíláme, se nám po kruhu zase vrací, že můžeme pomoci sami sobě, abychom žili naplněnější a spokojenější život. K tomu všemu nám dopomohou také tradiční indiánské příběhy a písně.

Mou ženu i mne provází láska k indiánské kultuře už od dětství a svůj sen o setkávání s prérijními indiány a poznávání jejich kultury praktikujeme dodnes. Od roku 2009 jsme v pravidelném kontaktu s kmenem kanadských Černonožců (Blackfoot Kainai).

 

Přednášky

Krajina příběhů

Čemu všemu nás může indiánská tradice naučit? Najdeme opět cestu k zemi, zvířatům a rostlinám, lidem i sami k sobě? Poselství starých indiánských příběhů. Promítání fotografií posvátných míst Černonožců, příběhy a písně s nimi spojené a jejich přesah a moudrost pro dnešní dobu. O setkání s kulturou kanadských Černonožců vypráví Dušan a Petra Hanákovi.

Příběhy

Léčivá síla stromů projevená skrze indiánské flétny?

Každý strom má určité léčivé schopnosti. Některý prostřednictvím listů, jiný prostřednictvím květů, pupenů, kůry nebo kořenů. Stromy miluji. A když se má žena, vystudovaná botanička a vášnivá bylinkářka, po dlouholetých zkušenostech s bylinami a jejich užitím začala zabývat i léčivými účinky stromů, inspirovala mě k myšlence, zda se nějak to, k čemu jsou různé stromy předurčeny, může projevit i skrze tradiční styl hry na indiánské flétny z těchto stromů vyrobených.

Nemám tím na mysli přímo to, že když například květy z lípy pomáhají rozpouštět hleny a podporují vykašlávání, pomohly by v tomto někomu i tóny flétny z lipového dřeva. Ale hledám v tom další možné jemné varianty, ve kterých se v tomto léčivý účinek stromů může projevit. A třeba u již zmiňované lípy, kdy se její pupeny používají ke zklidnění, nebo jako lehké antidepresivum, je toto přesně ta léčivá část, která se skrze tóny flétny z lípy projevit může. V obecnější rovině můžeme lípu vnímat také jako strom, který se velmi láskyplně vydává pro druhé, je plný včel, které však lípě zároveň pomáhají, prokazují službu atd. Takže lípa může také pomáhat jak lidem, kteří v sobě potřebují probudit srdce, tak i lidem, kteří už toto probuzené mají, ale třeba se velmi rozdávají pro druhé, zapomínají však na sebe a tím se ničí. Tohle strom nedělá, sám sebe neničí, zůstává v rovnováze.

Nebo třeba příklad borovice. Její mladé výhonky se mohou použít na dýchací potíže, jehlice nebo mladé šišky se mohou použít na zklidňující koupele, například při vyčerpaní atd. A zároveň je také borovice stromem, který dokáže odolávat náročným podmínkám, nevzdává se, roste mnohdy i na nepřístupných místech. A v této rovině mohou tóny flétny vyrobené z borovice pomoci člověku si uvědomit , že se prostě potřebuje v životě nadechnout. Zastavit se a nadechnout se, když se nám nedaří, když zrovna v životě procházíme obtížemi nebo se potýkáme s překážkami. Se zklidněným dechem přichází nadhled. Tóny z borovice mohou pomoci nevzdávat se, objevit v sobě při poslechu třeba skrytou vytrvalost nebo odhodlání překážkami projít a zhluboka se pak nadechnout. Přijmout s novým nádechem novou naději, svěžest, sílu a radost. A vděčnost. A to stejné nám může borovice nabídnout při vyčerpaní.

A takto bychom mohli jít strom za stromem.

Tóny stromů mohou léčit. Možná se mýlím, ale já tomu věřím, zkoumám to, vnímám a radostně objevuji.

Pokud vás to zaujalo nebo vás to zajímá, přijďte někdy na přednášku (nebo si o ni řekněte), kterou o léčivých účincích stromů dělává má žena a já ji v povídání doprovázím ukázkami tónů indiánských fléten z různých dřevin.  

Stromy

Besedy

Dále nabízím jakékoliv besedy – povídání spojené s promítáním fotografií z pobytu mezi Černonožci, nebo povídání o indiánech starých bizoních dob, ukázka tradičních předmětů a oděvů atd.

Besedy

Odkazy na rozhovory v Českém rozhlasu a rádiu Wave: 

Český rozhlas Brno (archiv – Rendez-vous)

V čase 23:13 – Hergot!: Indiánská dýmka míru | Radio Wave (rozhlas.cz)