Stále jsme spojeni s národem bizonů

(2017)

40 x 30 cm; akryl na plátně

Tímto obrazem jsem se snažil vystihnout stále trvající propojení s národem bizonů. I když je jich dnes mnohem méně, než v minulosti a indiáni už je nemohou lovit, tak jako dříve, stále jsou tady, vracejí se a jejich počet pozvolna narůstá. Stále jsou propojeni s indiány a indiáni jsou propojeni s nimi. Hrdost a síla v očích bizonů je stále vidět i v očích indiánů, jejich silný duch se v nich odráží. Stejně jako bizoni, i indiáni se potýkají s mnoha problémy, ale stále jsou tady a jejich duch je nezlomný. Díky za to!
Ve spodní části obrazu je použit design posvátných malovaných týpí Černonožců, mé druhé rodiny.
Zároveň obraz tak trochu vyjadřuje i to, jak tomu bývalo i s mými předky a našimi zubry. Začínají se vracet do evropské krajiny, pomalinku, ale vrací se.