Orlí tanec

(2023)

59,5 x 42 cm, suchý pastel, pastelky

Když byla na tomto Tanci slunce zpívána posvátná orlí píseň, začali ti, jenž byli spjati s duchem orla, napodobovat při tanci jeho let. V tu chvíli byl duch orla v celém prostoru. Bylo to tak krásné, silné a dojemné.
V indiánské tradici jsou orli poslové a pomáhají odnášet naše modlitby ke Stvořiteli. Tím, že létají nejvýše ze všech ptáků, jsou také nejblíže slunci a mohou tak nejvíce vstřebávat jeho energii. Proto jsou orlí pera považována za paprsky slunce a jsou posvátná. Ne každý indián smí nosit orlí pera, musí si je zasloužit.

(Více o tomto obřadu se můžete dočíst u popisu obrazu „Odevzdání se“ z roku 2000)