"Dědečkové říkají, že když se cítíš bezmocný, je to proto, že jsi přestal naslouchat svému srdci, odkud všechna síla pochází."

- Gianni Crow -

- Obrazy, hra na indiánskou flétnu, přednášky, besedy,výstavy, koncerty -

Příběhy skryté v obrazech

Vypráví příběhy o následování a volání duše, cestě za svým snem, následování vlastní přirozenosti a věrnosti sám sobě.

Hudba jako cesta k duchu, cesta ducha, jako lék

Vše o Indiánské flétně "šiyothanka", nabídka koncertů, ukázka mých videí

Učení se prostřednictvím původních tradic

Jak se učit a rozvíjet

O mně

Narodil jsem se v roce 1978.  Celý život mě provází láska k prérijním indiánům a jejich kultuře, zejména pak ke kmeni kanadských Černonožců (Blackfoot Kainai), které pravidelně navštěvuji od roku 2009. Mé kresby a malby pak vyjadřují bytostné setkání s touto kulturou, která se postupně stala mně vlastní….

Dušan Hanák