Mým provazem je paprsek slunce

(2010)

20 x 20 cm; pastelky Progresso

Obrázek představuje slunce uprostřed, jenž je nakresleno v podobě, jakou má medailon tanečníků slunce, jenž během obřadu nosí na krku. Sluneční paprsky jsou ztvárněny symboly orlích per, neboť v indiánské tradici jsou orlí pera (mimo jiné) paprsky slunce. Orel pomáhá odnášet naše modlitby nahoru, létá nejvýše ze všech ptáků, je tedy slunci nejblíže a jeho pera jsou pak nabita sluneční energií. Ze středu slunce, této obrovské síly, pak symbolicky vedou provazy tanečníků slunce, se kterými jsou během obřadu na hrudi spojeni. Jeden tanečník má světlé a jeden černé vlasy, což představuje propojení obou kultur a otevřenost kmene Černonožců učit a pomáhat skrze jejich tradici i ostatním národům. Kolem obou tanečníků jsou znázorněni naši předkové v podobě duchů

Více o tomto obřadu se můžete dočíst u popisu obrazu „Odevzdání se“ z roku 2000.