S předky, Babičkami a Dědečky v potní chýši

(2015)

22 x 22 cm; tuš, pastelky Progresso

Potní chýše není jen jakousi indiánskou saunou. Je to tradiční indiánský očistný obřad, který pracuje se všemi částmi naší osobnosti – duchovní, citovou, tělesnou i rozumovou. Všechny tyto části jsou během obřadu čištěny. Uvnitř jsou žhavé kameny, které obřadník polévá, zpívají se posvátné písně, lidé se modlí. Je to rovněž i místo setkání s našimi zesnulými předky.

Tento obraz je vyjádřením toho, že potní chýše není v indiánské tradici jen ta viditelná kopule nad zemí, ale symbolicky vede i pod zemí a vytváří kouli – představuje celou Zemi. A právě uprostřed sedící lidé představují během obřadu zástupce všech lidských bytostí, proto by měli i zodpovědně přistupovat ke svým modlitbám. Během obřadu je pak našim předkům nabídnuto pokouření z posvátných dýmek, které slouží k léčení a se kterými se lidé modlí. V tu chvíli jsme pak opět společně s našimi milovanými, co již odešli na onen svět a sdílíme společné příjemné chvíle, než se zase rozloučíme.