Ženská síla

(2015)

16 x 19 cm; tuš, pastelky Progresso

Měsíc je v silném propojení s ženami a jejich sílou. I proto mají ženy svůj měsíční cyklus. Indiáni věří, že ženská menstruace byl první obřad na Zemi; muži tuto schopnost neměli a tak jim byl později dán obřad potní chýše, který býval ryze mužskou záležitostí. Vzhledem ke změně života současných indiánů se dnes tohoto obřadu účastní i ženy, ale pouze v době, kdy u nich zrovna neprobíhá již zmíněná menstruace, aby svou očistnou silou nepřebila sílu obřadu potní chýše. Žena je tedy schopna každý měsíc pročišťovat sama své tělo. Je připravena přinášet nový život, stejně jako země, se kterou jsou ženy rovněž silně spjaty. To je na obrázku znázorněno pomocí spojení jejich krve s Matkou zemí a života, který vzniká. Pod zemí jsou bizoni, kteří zde dle indiánské tradice sídlí a odkud před tisíci lety přišli nahoru na zem, aby pomohli lidem. Bizon představuje celou zemi, veškerý svět, život a hojnost. Proto se mluví o spojení muž-obloha-orel, žena-země-bizon.