Čtyři dary pro Zjizvenou tvář a jeho lid

(2015)

29,5 x 21 cm; pastelky Progresso

Toto pochází z legendy kmene Černonožců o muži jménem Zjizvená tvář, kterému byly od Slunce, jeho ženy Měsíce a syna Jitřní hvězdy předány čtyři posvátné dary, aby lidé měli lepší život. Tyto dary jsou okuřovadla, obřad potní chýše, posvátná dýmka a posvátná červená hlinka k léčení a ochraně. Díky němu, jeho úsilí a díky lásce Slunce, Měsíce a Jitřní hvězdy, máme tyto dary dodnes. Dík patří rovněž národu Černonožců, který tyto dary sdílí, aby lidé mohli žít.