Nový život

(2015)

22 x 25 cm; pastelky Progresso

Podobně, jako Matka Země obětuje svou krev – vodu (řeky jsou dle indiánů krví Matky Země), obětují tanečníci slunce svou krev, aby se lidé uzdravili, aby měli dobrý život.

Více o tomto obřadu se můžete dočíst u popisu obrazu „Odevzdání se“ z roku 2000.