Duch bušidó

(2015)

pastelky Progresso

Tento obraz jsem namaloval pro svého přítele a učitele karate. Je to člověk s duchem samuraje, s duchem bušidó, pro nějž je karate všude a ve všem, znamená pro něj život a jeho studium, radost spojenou s objevováním všeho nového na této cestě. Je zde ztvárněn v podobě cvičícího, za nímž je duch samuraje (proto má namalovány oči), který se se zalíbením a uznáním dívá na to, jak a s jakým zanícením a radostí cvičí a praktikuje cestu karate.