Všechno má svou píseň. Všichni jsme příbuzní

(2015)

24 x 23,5 cm (v); pastelky Progresso