Propojení s bylinkami

(2016)

40 x 26 cm; pastelky Progresso

K namalování tohoto obrazu jsem byl inspirován, když jsem mnohokrát viděl mou ženu sbírat bylinky. Má je velmi ráda, je s nimi hluboce propojena, a když je sbírá, je s nimi v kontaktu, stává se jimi samotnými, vstupují do ní. Je to součást ženské síly. V pozadí je posvátná hora Černonožců – Chief mountain, kdy sněhová pokrývka vytváří postavy předků, jejichž duchů je hora plná.