Malá babička

(2016)

27 x 27 cm; pastelky Progresso

Nezbytnou součástí černonožského obřadu Tance slunce jsou tzv. „malé babičky“ – malá děvčátka, která pomáhají svými modlitbami k zdárnému průběhu celého obřadu a tomu, aby lidé měli nový život. Když se přichází zpívat pro posvátný strom Tance slunce, před tím, než bude obřadně pokácen, přivedou postupně babičky či tety (či jiný ženský příbuzný) „malé babičky“ ke stromu. Lídři vždy každé předají do rukou posvátnou dýmku a oni se s nimi dotknou stromu a modlí se. Jejich duše je dětská, čistá, a tak jsou jejich modlitby silné a vážené. Za to jsou pak „malé babičky“ během obřadu odměňovány sladkostmi či dárky. Rovněž i během roku, když člověk navštíví „malou babičku“ je dobré dát jí nějaké sladkosti. Bez nich by nebyl náš Tanec slunce.

Více o tomto obřadu se můžete dočíst u popisu obrazu „Odevzdání se“ z roku 2000.