Moment odvahy – čas bojovníka

(2016)

30,5 x 26 cm; pastelky Progresso

Obrázek vyjadřuje silný moment každého tanečníka slunce, který se musí rozeběhnout od posvátného stromu Tance slunce a sám sebe vytrhnout z kolíků ve své hrudi. Dává najevo svou odvahu, sílu a odhodlání, ale ne pro ego, ale protože je to to, co je potřeba udělat, aby lidé mohli žít. Osvobozuje se od svého fyzického těla a stává se volným jako orel. Za tanečníkem slunce je duch orla, který se jej snaží zachytit svými pařáty a pomoci mu v odtrhnutí, stejně jako i duchové jeho předků, kteří se jej snaží chytit za ruce.

Více o tomto obřadu se můžete dočíst u popisu obrazu „Odevzdání se“ z roku 2000.