Bojovník modlitby

(2017)

38 x 25 cm; vodové barvy, pastelky Progresso

V popředí obrázku stojí bojovník, který se snaží hájit, chránit svůj lid. Aby lidé byli v bezpečí a mohli žít dobrý život. Obrázek jsem namaloval v návaznosti na situaci v rezervaci Standing Rock, kdy se bojovníci, muži i ženy, snaží zachránit zdroj pitné vody a snaží se inspirovat svým přístupem svět k změně využívání fosilních paliv a ke snaze chránit zemi, vnímat ji jako živou bytost. Lidé ve Standing Rocku nebojují zbraněmi, ale modlitbou, modlí se i za ty, co jim způsobují potíže. Velmi těmto lidem fandím, modlím se za ně. Mají mou hlubokou úctu.