Indiánská Panenka Marie Hostýnská

(2017)

23 x 30 cm; olejový pastel, pastelky Progresso

Po obratu s názvem „Indiánský Ježíš“, jsem se rozhodl namalovat i Pannu Marii, a vzhledem k místu, kde žiji, Marii Hostýnskou. V roce 1241 byli na našem území, nájezdníci až z dalekého Mongolska. V té době postavili svůj velký tábor právě pod horou Hostýn. Lidé z okolních vesnic před nimi s hrůzou utíkali a schovávali se na této hoře. Měli hlad a žízeň. Modlili se k Panně Marii a ta spolu s Ježíškem spustila obrovskou bouři, všude létaly blesky a jeden z nich udeřil do skály na Hostýně a z toho místa potom vytryskl pramen vody, takže lidé již nežíznili a mohli se napít. Ten pramen je tam dodnes a má léčivé, uzdravující účinky. Bouře byla tak silná, že to nájezdníky vyděsilo a s úprkem toto místo opustili. Lidé byli zachráněni. Od té doby je Panna Marie Hostýnská považována za ochránkyni Moravy a na místo se po staletí konají poutě. V roce 2013 na stejném místě dělali dýmkový obřad i moji adoptivní rodiče z indiánského kmene Černonožců – Camille a Lucy Russellovi. V indiánském pojetí jsem svatou Marii Hostýnskou namaloval v černonožských šatech a Ježíšek nehází blesky z ruky, jak je běžně malován, ale drží v ruce posvátnou hromovou dýmku národa Černonožců (velmi mocnou medicínu, kterou Černonožci stráží dodnes), ze které létají blesky dolů na zem.