Přichází nový život

(2017)

49,5 cm x 39 cm; suchý pastel, pastelky Progresso

Obraz představuje slunce, ve kterém je obrys bizona, jež pro prérijní indiány představuje veškerý svět, ale rovněž je symbolem Bílé Bizoní Ženy, která přinesla první posvátnou dýmku lidem, aby měli nový život, mohli se modlit novým způsobem. Hlavička dýmky představuje ženský prvek, troubel zase mužský, a když se obě části při obřadu spojí, vzniká nový život. Totéž, když se spojí muž a žena, kteří každý tvoří jednu polovinu kruhu. Muž a žena jako dvě milující bytosti kráčející společně životem posvátným způsobem.