Zimní půst

(2018)

44 x 41 cm; suchý pastel, pastelky Progresso

Inspirace pro tento obraz přišla v potní chýši během zimního půstu. Člověk sedící na sněhu a modlící se s posvátnou dýmkou v potní chýši, která je zároveň sluncem. I horké kameny představují Slunce uvnitř chýše. Jeho vlasy se stávají prameny životodárné vody, která vše propojuje, přináší život.