Příběhy obrazů

Propojení

(2020) 41,5 cm x 42 cm; suchý pastel,

Kolibřík

(2020) 40 x 40 cm; suchý pastel, pastelky

Zimní půst

(2018) 44 x 41 cm; suchý pastel, pastelky