Příběhy obrazů

Pramen

(2017) 52 cm x 42 cm; suchý pastel,