Příběhy obrazů

Orlí tanec

(2023) 59,5 x 42 cm, suchý pastel, pastelky